ဖဲ၊ အံစာတံုး၊ ၃၆ ကြက္ ကစားနည္းမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီရဲ႕ ကာစီႏို ကစားနည္းကို သင္ရဲ႕ ဖုန္းေလးနဲ႔ အလြယ္တကူ ကစားျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ေငြမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ထုတ္ယူလိုက္ပါ


ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး ျဗိတိသွ် ကၽြန္းစု (the Isle of Man) ကၽြန္းစု အစိုးရ တရား၀င္လိုင္စင္ (No.121580C) ျဖင့္ လိုင္စင္ရထားေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ဂိမ္းမ်ားသည္ လူၾကီးမင္းတို႔အတြက္ လံုျခံဳမႈရွိ၍ အဆင့္အတန္းျမင့္မားပါသည္

ကၽြန္ေတာ့္တို႔ကုမၸဏီရဲ႕ Hotline သည္ ၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီတြင္ လူၾကီးမင္းတို႔ရဲ႕ အႏိုင္ေငြမ်ားကို အခ်ိန္မကုန္ လူမပင္ပန္းတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားပါသည္။

...
စတင္ ကစားလိုက္ၾကစို႔

Online ကာစီႏို


သင့္အတြက္အရမ္းကိုရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္း လြန္းတဲ့ Liveshow ကာစီႏိုBaccarat

ႏွစ္ဖက္လံုးကို ဖဲေဝမည္ ၊ ၾကီးတဲ့ဘက္က ႏိုင္မည္။ ႏိုင္မည့္ဘက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။ တစ္ဖက္ကို "Banker"(ဒိုင္) ေခၚျပီး ေနာက္တစ္ဆက္ "Player"(ထိုးသား) ဟုေခၚသည္။

ယခုပင္ကစားရန္
SicBo

အံစာတံုး ကစားနည္းတြင္ လူၾကီးမင္းေလာင္းမည့္အေပၚမူတည္ျပီး ၁ဆ မွ အဆ ၁၅၀ ေက်ာ္အထိ အေလ်ာ္ေပးပါသည္။
နာမည္ၾကီးေသာေလာင္းနည္းမွာ (အၾကီး ၊ အေသး) ေလာင္းနည္းျဖစ္ျပီး ၁ဆ ထိုး ၁ဆ ရ၍ ႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုး ေလာင္းနည္းျဖစ္သည္။

ယခုပင္ကစားရန္
Dragon Tiger

Dragon ဘက္ကို တစ္ ကဒ္ Tiger ဘက္ကို တစ္ ကဒ္ စီေဝမည္။ A ကို (၁) သတ္မွတ္၍ K ကို (၁၃) ဟုသတ္မွတ္ျပီး ၾကီးသည့္ဘက္ကို ထိုး၍အႏိုင္ေငြထုတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုပင္ကစားရန္
Roulette

ကစားဝိုင္းေပၚတြင္ ၀ မွ ၃၆ ထိ နံပါတ္ပါရွိျပီး မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ထိုးေၾကးအဆကို ေရြးခ်ယ္ထိုးခြင့္ရွိသည္။

ယခုပင္ကစားရန္

ယခုပင္ စတင္ ကစားလိုက္ပါ

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က သင့္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပါတယ္ , သင္ကစားေတာ့မွာလား?


ယခုပင္ကစားရန္