မၾကာခဏေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား

အေထြေထြ


အသင္း၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမလဲ?
အသင္း၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ဤေနရာ ကိုႏွိပ္ပါ။
စေပၚေငြကိုဘယ္လုိတင္ရမလဲ?
လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕မွတ္တမ္း မ်ားကိုျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္ အသင္းဝင္မ်ား စေပၚေငြ ျဖည့္သြင္းရန္အတြက္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားရဲ႕အေကာင့္ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။ အေကာင့္ဝင္ရန္ လွိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ေမ့ခဲ့ပါက ဖုန္း - 09 760 900 004 သို႔ 09 760 900 005 သို႔ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္
အနည္းဆုံးစေပၚေငြဘယ္ေလာက္တင္ရမလဲ?
အနည္းဆုံးစေပၚေငြ 20000 က်ပ္ တင္ရပါမည္။
ဘယ္ဘဏ္ကိုအသံုးျပဳႏိုင္မလဲ?
ဧရာ၀တီဘဏ္(AYA Bank),KBZ Bank,CB Bank, Wavemoney အေကာင့္ရွိသူမ်ားအားလံုး အသံုးျပဳနုိင္သည္။
အႏုိင္ေငြထုတ္ယူရန္အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိပါသလား?
တစ္ပတ္(၇) ရက္ မနက္ (၁၀)နာရီ မွ ည(၁၁)နာရီ အထိေငြသြင္းေငြထုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။
Mandalay999 ဆိုဒ္နဲ႔ဘယ္ အခ်ိန္ေတြမွာ ကစားခြင့္ရႏိုင္ မလဲ?
လူႀကီးမင္းတုိ႕ထံတြင္ အင္တာနက္ရွိသည့္ကာလပတ္လုံး ၂၄ နာရီအခ်ိန္မေရြး ကစားႏုိင္ပါသည္။
အနည္းဆုံးထုိးေၾကး ႏွင့္ အမ်ားဆုံးထုိးေၾကး က ဘယ္ေလာက္လဲ?
Mandalay999 Register လုပ္ၿပီး Member အေကာင့္ ဆိုဒ္ထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ေလ႔လာႏုိင္ပါသည္။

အခုထိတက္တိုင္ အကူအညီ လိုအပ္ေနပါေသးလား ?

ေက်းဇူျပဳ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ခလုပ္ကိုႏွိပ္ျပီး customer service သို႔ဆက္သြယ္ေပးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္
မက္ေဆ့ေပးပို႔ရန္