စကစားၾကစို႔

ဂိမ္းမ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြရန္


ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈကိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့အထိစီမံထားေသာေၾကာင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားနဲ႔မတူေသာ စိတ္အပန္းေျဖမႈကို ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါသည္။

SBOBET

SBOBET

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေျခစိုက္နာမည္ၾကီး ဂိမ္းဝက္ဆုိဒ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကမာၻ႔တစ္ဝန္းတြင္လည္း SBO ဆိုဒ္၏ အေလ်ာ္အစားလ်င္ျမန္တိက်မႈ၊ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈတို႔ျဖင့္ ေနရာတစ္ေနရာရထားေသာ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အာရွတိုက္မွခ်ီးျမင့္ေသာ အေကာင္းဆံုး eGaming ဝက္ဆိုဒ္ဆုကို 2009 ခုနစ္တြင္တစ္ၾကိမ္၊2010 ခုနစ္တြင္တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္ရရွိခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္အေကာင္းဆံုး အြန္လိုင္းဂိမ္းဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အပတ္စဥ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေဘာလံုးပြဲ၊ ဘက္စကက္ေဘာ ႏွင့္အျခားေသာအားကစားပြဲမ်ားစြာမွ ေလာင္းေၾကးေပါင္း (၁၅၀၀) ေက်ာ္ဖြင့္ေပးထားပါသည္။

၁ယူနစ္=၁၀၀၀ က်ပ္
အနည္းဆံုးထိုးေၾကး=၂၅ ယူနစ္ (၂၅,၀၀၀က်ပ္)
ကစားနည္း= ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ အျခားအားကစားပြဲေပါင္းစံု (မေလးေၾကး၊ေဟာင္ေကာင္ေၾကး၊ဥေရာပေၾကး)


Calibet

အေရွ႕ေတာင္အာရွအေျခစိုက္ Casino ဝက္ဆုိဒ္ ျဖစ္ျပီး Baccarat(Player / Banker) ၊ Dragon Tiger (က်ား / နဂါး) ၊ Roulette (36 ကြက္) ႏွင့္ Sicbo (အံစာတံုး) စသည့္နာမည္ၾကီးကစားနည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ Live Show ကစားႏိုင္ရန္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဝိုင္းတိုင္းတြင္ ဖုန္းဘုတ္မ်ားေထာင္ေပးထားျပီး လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ Live Show ဟုတ္မဟုတ္ ဖုန္းဆက္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္(ဖုန္းေခၚဆုိခ ေပးရန္မလို)။

ထို႔ျပင္ ဖုန္း Application ပါရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ အင္တာနက္ရွိရံုျဖင့္အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြးအပ်င္းေျပ ကစားႏိုင္ပါသည္။

၁ယူနစ္=၁ က်ပ္
အနည္းဆံုးထိုးေၾကး= ၁၀၀၀ ယူနစ္ (၁၀၀၀ က်ပ္)
ကစားနည္း= Live Show Casino

Calibet

WWBet

WWBet

2005ခုနစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ Online Gaming ဝက္ဆုိဒ္တစ္ခုျဖစ္ျပီးWWbetရဲ႕ေပါက္ေၾကးမွန္ကန္ျခင္း၊ ကစားနည္းစံုလင္ျခင္း ၊ ေဘာလံုး ႏွင့္ အျခားေသာအားကစားမ်ားအျပင္ Live Show Casino ပါပါဝင္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ နာမည္ၾကီးေနေသာ Online Gaming ဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ အေလွ်ာ္အစားပိုင္းတြင္လည္း လ်င္ျမန္တိက်၍ ျမန္မာေပါက္ေၾကးလည္းပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပရိသတ္အခံအမာရထားေသာဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၁ယူနစ္=၁၀၀၀ က်ပ္
အနည္းဆံုးထိုးေၾကး=၂ယူနစ္ (၂၀၀၀ က်ပ္)
ကစားနည္း=ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ အျခားအားကစားေပါင္းစံု (မေလးေၾကး ၊ ျမန္မာေၾကး) / Live Show Casino


TBS Bet

TBSBet ဝက္ဆုိဒ္သည္ အြန္လိုင္းတြင္ Live Show Casino ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအားကစားပြဲမ်ားကို အေပ်ာ္တမ္းေလာင္းေၾကးထပ္ႏိုင္ေအာင္ ေပါက္ေၾကးမ်ားဖြင့္ေပးေသာဝက္ဆိုဒ္ျဖစ္ပါသည္။

TBSbet သည္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံအေရွ႕ဘက္ရွိ Vanuatu (ဗီႏြားတူ) ကၽြန္းဆြယ္မွ တရားဝင္လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး အြန္လိုင္းဂိမ္းကစားရာတြင္လည္း မွ်တမႈရွိေစရန္ 24/7 Vanuatu အစိုးရအဖြဲ႕မွေစာင့္ၾကည့္ေပးေနပါသည္။

အားကစားပြဲေပါင္း 200 ေက်ာ္ ႏွင့္ ကာစီႏိုကစားနည္းေပါင္း 200 ေက်ာ္တို႔ကို ေန႔စဥ္ေပါက္ေၾကးမ်ားဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္စိတ္တိုင္က်ဝင္ေရာက္ကစားႏိုင္ပါသည္။

၁ ယူနစ္= ၁၀၀၀ က်ပ္
အနည္းဆံုးထိုးေၾကး= ၅ယူနစ္(၅၀၀၀ က်ပ္)
ကစားနည္း= ေဘာလံုးပြဲႏွင့္ အျခားအားကစားပြဲေပါင္းစံု (ျမန္မာေၾကး၊မေလးေၾကး၊ေဟာင္ေကာင္ေၾကး၊ဥေရာပေၾကး) / Live Show Casino

TBS Bet

HO Gaming

HO Gaming

Ho Gaming ကုမၸဏီသည္ မကာအိုႏိုင္ငံတြင္ ကာစီႏိုဝန္ေဆာင္မႈကို ဆယ္စုႏွစ္ (၄) ခုၾကာေအာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာကုမၸဏီၾကီးတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယခုအြန္လိုင္း Live Show Casino ကို ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

Live Show Casino တြင္ ဖဲေဝေပးသည့္ ေကာင္မေလးအမ်ားစုမွာ ဖိလစ္ပိုင္သူမ်ားျဖစ္ေနေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ ကာစီႏိုအရည္အေသြးမက်ေစရန္ မကာအိုကာစီႏိုဝိုင္းမ်ားမွ အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ဖဲေဝသမားမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားပါသည္။

ဝက္ဆိုဒ္ထဲတြင္ Live Show Casino အျပင္ Slot Games မ်ားကိုပါထည့္သြင္းေပးထားျပီးလူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္ကစားႏိုင္ပါသည္။

၁ယူနစ္=၁၀၀၀ က်ပ္
အနည္းဆံုးထိုးေၾကး=၁ယူနစ္ (၁၀၀၀ က်ပ္)
ကစားနည္း=Live Show Casino / Blackjack / Slots


SV 388

အာရွတိုက္အတြင္း နာမည္ၾကီးၾကက္တိုက္ပြဲမ်ားကို တိုက္ရိုက္ Live Show ေလာင္းေၾကးထပ္ႏိုင္ေအာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အပတ္စဥ္အပတ္တိုင္း ၾကက္တိုက္ပြဲေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကို လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္ၾကိဳက္ေလာင္းေၾကးထပ္ႏိုင္ေအာင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးထားသည့္အျပင္ Live Show Casino ပါ ဝက္ဆိုဒ္အတြင္းကစားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ Mobile Application ပါရွိျပီး လူၾကီးမင္းတို႔အေနျဖင့္ အင္တာနက္ရွိရံုျဖင့္ ေနရာမေရြးအခ်ိန္မေရြး ကစားႏိုင္ပါသည္။

၁ယူနစ္=၁၀၀၀က်ပ္
အနည္းဆံုးထိုးေၾကး= ၅ ယူနစ္ (၅၀၀၀ က်ပ္)
ကစားနည္း= ၾကက္တိုက္ဂိမ္း / Live Show Casino

SV 388

သင့္အတြက္ ပရိုမိုးရွင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနပါသည္

ပရိုမိုးရွင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္အကန္႔အတန္႔ျဖင့္ေပးေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ားလက္မလြတ္ရန္ ယခုပင္ဆက္သြယ္လိုက္ပါ!!


အေၾကာင္းအရာမ်ား